Julia Brengesjö är kanslichef för nystartade Sveriges Rederiorganisation.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Arbetsmarknad

Ny arbetsgivarorganisation startar upp

När kollektivavtalen löper ut om ett år avser nystartade Sveriges Rederiorganisation att teckna egna avtal med fackförbunden för sina medlemsrederier. Visionen är att modernisera dagens kollektivavtal och på sikt skapa en attraktiv sjöfartsnäring.
I somras meddelade åtta rederier, och därmed en stor del av den svenska handelsflottan, att de lämnar Sjöfartens Arbetsgivareorganisation (Sarf). Inga kollektivavtal sades upp. Under hösten har rederierna arbetat med de två sjöfacken för att teckna hängavtal mellan facken och respektive rederi. Hängavtalen började gälla den 1 januari i år. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]�tta rederier, och därmed en stor del av den svenska handelsflottan, att de lämnar Sjöfartens Arbetsgivareorganisation (Sarf). Inga kollektivavtal sades upp. Under hösten har rederierna arbetat med de två sjöfacken för att teckna hängavtal mellan facken och respektive rederi. Hängavtalen började gälla den 1 januari i år. 

– Vårt mål med detta arbete har hela tiden varit att hitta en lösning så att rederiernas utträde ur Sarf inte påverkar våra medlemmar, utan att de tryggt kan jobba vidare med bibehållna arbetsvillkor. Och detta har vi lyckats med nu, sa Sjöbefälsföreningens vd Lennart Jonsson i fackets medlemsbrev i januari. 

Nu har en ny arbetsgivareorganisation bildats. Julia Brengesjö är kanslichef för nybildade Sveriges Rederiorganisation (SRO) där de åtta rederierna nu är medlemmar.

SRO har en samlande roll, förklarar Julia Brengesjö som också är personalchef i Northern Offshore Services. Man söker just nu en arbetsrättskunnig förhandlare. 

Dagens kollektivavtal baseras på det så kallade storsjöavtalet. Hit hör de flesta svenskflaggade fartyg utom färjor, bogserbåtar och skärgårdsfartyg.

– Sveriges Rederiorganisation har bildats för att stärka svensk sjöfart som en konkurrenskraftig näring. Vi tror att man behöver göra om de nuvarande avtalen för att modernisera. Vi håller just nu på att starta upp vår organisation, säger Julia Brengesjö. 

Kommer SRO och Sarf att konkurrera med varandra?

– SRO kommer att arbeta för bra villkor för all typ av sjöfart, utom passagerartrafik. Dagens kollektivavtal behöver uppdateras på ett sätt så att det blir lättare att bedriva sjöfart i Sverige idag och skapa en attraktiv svensk flagg. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med de två sjöfacken och tillsammans stärka svensk sjöfart. Hela den maritima industrin kommer att vinna på en positiv utveckling inom dessa områden, säger Julia Brengesjö. 

Bakgrunden till att SRO bildats är att man har sett en negativ utveckling de senaste decennierna, och att man anser att det behöver göras något nytt för att säkra sjöfartsindustrin för kommande generationer. 

– SRO önskar bidra positivt till att sjöfartskompetensen utvecklas i Sverige och att vi tar tillvara den innovation och rika tradition som finns idag. Det finns goda möjligheter att utveckla näringen och på så vis också stärka svensk flagg så att den är konkurrenskraftig. Man kan göra detta på många sätt, säger Julia Brengesjö och fortsätter: 

– Vår vision är att arbeta med de arbetsrättsliga frågorna för all typ av sjöfart utom passagerartrafik, och att föreningen Svensk Sjöfart fortsätter arbeta med branschfrågorna. 

Idag består SRO av åtta rederier. Vill ni växa?

– Det är ett mål att växa. Vi hoppas att SRO:s arbete kommer generera en positiv utveckling för svensk sjöfart och därmed också stärka svensk flagg. Vi tror att detta kommer göra att fler, liknande, rederier också kommer att tycka att det är ett naturligt val att bli medlem i SRO. Vi har också som mål att kunna hjälpa även de mindre rederierna med arbetsrättsliga frågor som är viktiga just för dem.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]