Kategori: Miljö

Ny anläggning för biogas planeras

En ny svensk biogasanläggning ska avhjälpa bristande tillgång på biogas som fartygsbränsle, det genom ett samarbete mellan Eskilstuna Biogas och Furetank.

Flytande biogas ses mer och mer som en av nycklarna till att göra framtidens sjöfart fossilfri, men bristande tillgång är ett stort problem. Nu har Furetank Rederi AB tillsammans med Eskilstuna Biogas beslutat att göra något konkret i frågan och har tecknat en avsiktsförklaring som gör det möjligt att bygga en ny anläggning som producerar runt 5.000 ton flytande biogas årligen.

75 procent

Enligt avtalet förbinder sig Furetank att under tio år köpa minst 75 procent av den gas som Eskilstuna Biogas AB kommer att producera av gödsel kombinerat med matavfall från invånarna i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Det uppgraderas till ett 100 procent avfallsbaserat, fossilfritt och förnybart biobränsle, LBG.

Furetank uppger att rederiets målsättning är att vara ledande inom resurs- och miljöeffektiv sjöfart och har utvecklat sin Fure Vinga-typ som är globalt bäst i klimatklassen enligt IMO:s standard för sjöfarten. De drivs i dag främst på flytande naturgas, LNG, men ambitionen var från start att gå över till LBG snarast möjligt.

– Det är fantastiskt att vi nu kan få tillgång till flytande biogas i Sverige. Med LBG producerad på rätt sätt kan vi köra våra fartyg helt utan utsläpp av koldioxid eller hälsoskadliga partiklar. Det vi gör följer en linje. Vi utvecklade de nya effektiva fartygen, valde gas som bränsle och klimatkompenserade kvarstående utsläpp. Nu går vi över till att säkra vår egen tillgång på LBG, säger Furetanks vd Lars Höglund.

Stöd från Klimatklivet

Enligt Kaj Wågdahl, styrelseordförande för Eskilstuna Biogas, blir biogasanläggningen den största miljöinvesteringen i Eskilstuna på 20 år och kommer att motsvara uppåt 10 procent av kommunens sammanlagda växthusgasutsläpp.

Projektet får cirka 140 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet, Naturvårdsverkets stöd till klimatinvesteringar. Avtal med en stor kund var en förutsättning för att få finansiering.

– Utöver Klimatklivets bidrag och statligt produktionsstöd för biogas krävs ett långsiktigt avtal med en stark part för att kunna ta en sån här tung investering och uppnå den storskaliga biogasproduktion som vi planerar. Det är också väldigt glädjande att hitta en partner som ser affärsmöjligheter i att gå före i klimatomställningen, säger Kaj Wågdahl.

Steget före

Det som sedan kvarstår för att trycka på knappen för den nya anläggningen är att produktionsstödet för biogas, som röstades fram enligt riksdagens budget i december 2021, träder i kraft, framgår det i ett pressmeddelande. Man inväntar också besked i ett antal tillståndsprocesser även om miljötillstånd och förhandsbesked för bygglov redan är beviljade.

I Göteborg krävs att hamnen skapar förutsättningar för en lagringsstation för biogasen, så att den kan levereras från Eskilstuna och finns på plats i tillräcklig mängd när de stora fartygen kommer in för att bunkra bränsle.

Leverans 2023

Sista kvartalet 2023 ska gasen börja levereras om allt går enligt plan, vilket sannolikt sammanfaller med att EU:s handelssystem för utsläppsrätter utvidgas till sjöfarten. På detta sätt säkrar Furetank att rederiet ligger ett steg före när alla rederier får börja betala för sina koldioxidutsläpp, framgår det av pressmeddelandet.

– Vi blev först i Sverige med att bunkra LBG år 2018, för oss var det en markering att det var åt det hållet vi ville gå. Nu har vi en tydlig plan för övergången och förhandlar om fler kontrakt både i Sverige och ute i Europa. Det känns otroligt bra. Hela organisationen tycker att det är roligt att vara med och driva den här utvecklingen framåt och visa att det går, säger Lars Höglund.