Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Forskning

Nu går Oden till Arktis

Under helgen lämnar Sjöfartsverkets största isbrytare, Oden, Luleå hamn för att bege sig till Arktis där hon ska fungera som forskningsplattform i en polarforskningsexpedition.

Oden är byggd inte bara för att bryta is utan även för att fungera som forskningsplattform i arktiska förhållanden. Nu ska hon bege sig till Arktis för att medverka i Polarforskningssekretariatets expedition ARTofMELT, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

– Vi är stolta över att Oden inte enbart är en utomordentlig assistansisbrytare utan även en av världens främsta plattformar för forskning i polarområdena. Efter att ha brutit is både på den svenska och på den finska sidan av Bottenviken ett par veckor avslutar nu Oden säsongen för att styra mot Arktiska oceanen, säger Amund Lindberg, affärsområdeschef för vintersjöfart på Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

Nytt system för att kartlägga havsbotten

Inför expeditionen har Oden bland annat uppgraderats med ett nytt system för att kartlägga havsbotten och en vinsch för att kunna hämta vattenprover. På vägen planeras ett stopp i Helsingborg för att förse fartyget med ytterligare forskningsutrustning.

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har sedan 1991 i samverkan regelbundet genomfört forskningsexpeditioner med Oden i polarområdena. Den 7 september 1991 nådde isbrytaren Nordpolen som första icke-atomdrivna ytfartyg, uppger Sjöfartsverket. I augusti 2021 besökte Oden Nordpolen för tionde gången. Under fem säsonger har isbrytaren även arbetat i Antarktis, inom ramen för ett svenskt-amerikanskt forskningssamarbete.

Ska undersöka smältsäsongen

Forskningsexpeditionen ARTofMELT pågår under maj och ska undersöka smältsäsongens inledning i Arktis och Norra ishavet. Vårens ankomst till området har enligt Sjöfartsverket inte studerats i detalj sedan slutet av 1990-talet och då under förhållanden som skiljer sig kraftigt från nu. Den data som forskarna vill samla in uppges vara viktig för att mer säkert kunna bedöma klimatet i framtiden, både i Arktis och globalt. I expeditionen deltar 39 forskare från 19 lärosäten i tio länder.

Oden ska delta i forskningsexpeditionen ARTofMELT. Foto: Sjöfartsverket