NTF säger nej till SIS

Nordiska Transportarbetarefederationen som samlar 50 transportfackliga organisationer i Norden, däribland samtliga svenska fack som organiserar ombordanställd personal, har vid sin kongress i Bergen antagit ett uttalande där man är kritiska mot den pågående utredningen om ett Svenskt Internationellt Skeppsegister, SIS och man uppmanar den svenska regeringen att lägga ned utredningen och skrota tankarna på ett SIS. I uttalandet säger NTF också ”ja till svensk sjöfart under svenska villkor” samt ”nej till ett svenskt internationellt skeppsregister och lagstadgad diskriminering ombord på svenskflaggade fartyg”. – Att frågan om ett SIS nu utreds tycker vi är bra. Vi måste finna former för ett konkurrenskraftigt svenskt register, säger Håkan Friberg, vd på Sveriges Redareförening i en kommentar.