NSC förvärvar fartyg

Northern Shipping Company (NSC) har förvärvat containerfartyget Kholmogory (ex Jenna Catherine), byggt 1995. Fartyget är på 4.805 dwt, 92 meter långt och 16,9 meter brett. Kholmogory har isklass 1A och kan ta 370 TEU. Före årsskiftet köpte rederiet systerfartyget Mikhail Lomonosov, byggt 2000. NSC:s containerfartyg trafikerar på linjer från Arkhangelsk och St Petersburg till västeuropeiska hamnar.I NSC:s flotta ingår över 40 skogsproduktfartyg, den sista serien på tio fartyg byggdes i början på 1990-talet.