Novoship sålde två Suezmax

Koncernen Akropol har enligt SeaNews.ru sålt 17,5 procent av aktierna i Novoships dotterbolag Intrigue Shipping i Liberia. Akropol fick USD 12 miljoner och två tankfartyg värda USD 146 miljoner. De två Maltaflaggade tankfartygen ”Kaspiy” och ”Kuzbas” (byggda 1998 i Japan) hade köpts för två år sedan för USD 43 miljoner vardera.Novoship har 25 fartyg under byggnad om totalt 1,95 miljoner ton dw och skulder om minst USD 300 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.