Fotograf: Dong Energy Wind Power

Kategori: Fartygsaffärer | Specialfartyg

NOS vinner upphandling för Dong

Northern Offshore Services har vunnit en upphandling om fullt management för danska Dong Energy Wind Power A/S crew transfer-fartyg.

Den danska delen av Northern Offshore Services, NOS AS, har vunnit en stor upphandling om att sköta management för sex fartyg som Dong Energy använder ute på sina vindkraftsparker i Danmark.

– Vi är mycket stolta över detta och ser det som ett erkännande på att det vi gör är rätt, säger David Kristensson, vd på NOS, till Sjöfartstidningen.

Transporterar personal

Dong Energy är ett statligt ägt energibolag i Danmark med flera olika havsbaserade vindkraftsparker. De sex fartygen används för att transportera personal ut och in från parkerna. Fartygen utgår primärt från Esbjerg, Grenå och Gedser.

– Vi är också glada för att detta resulterar i många nya arbetskamrater då vi tar över befintlig personal. Dessutom kommer vi utöka vår driftsavdelning väsentligt i och med detta, säger David Kristensson.

”Ett led i vår strategi”

NOS vann upphandlingen tidigare i år och kontraktet träder i kraft första april. Därefter sträcker det sig över fem år.

– Det här är ännu ett led i vår strategi att förutom våra egna båtar också sköta management för andra kunder och utvecklas inom det som vi kallar specialsjöfart, säger David Kristensson.