Wilson Arctic är ett av de fyra fartygen som kommer att hamna i NOS-flottan.

Fotograf: Wilson Offshore

Kategori: Fartygsaffärer | Offshore

NOS utökar med fyra offshorefartyg

Northern Offshore Services, NOS, gör nu en satsning på större fartyg. Rederiet har inlett ett samarbete med danska Wilson Offshore kring tekniskt och kommersiellt management för fyra PSV-fartyg.

Det Göteborgsbaserade rederiet NOS har varit verksamt inom vindkraftsindustrin sedan 2008 och är i dag en av de ledande operatörerna när det kommer till CTV, Crew Transfer Vessels, med en flotta på omkring 40 fartyg. Under det senaste året har bolaget utvidgat sin globala verksamhet genom att upprätta partnerskap med aktörer i både Japan och USA. Nu utökar de sin verksamhet med ytterligare ett segment – större offshore supply-fartyg.

– Det har varit en strategisk plan för oss länge att komma in i det här segmentet och vidareutveckla vårt erbjudande till våra kunder inom den havsbaserade vindkraften. Därför tycker vi det är jättekul att vi lyckats komma igenom med detta nu, säger David Kristensson, vd för Northern Offshore Group, moderbolaget till NOS, till Sjöfartstidningen.

Tar över management

Samarbetet med fartygsägaren Wilson Offshore handlar om att NOS tar över det tekniska och kommersiella managementet för fartygen med början under tredje kvartalet 2021. Fartygen är 80 till 90 meter långa, utformade för att kunna erbjuda logi och förnödenheter på plats till den personal som jobbar ute i vindkraftparkerna till havs.

– De är tänkta att gå här i Europa där vi har vår huvudsakliga marknad, säger David Kristensson och fortsätter:

– Det här steget är i linje med vår strategi att öka utbudet av tjänster som vi erbjuder till marknaden och det utgör en fantastisk möjlighet för oss och ägarna av flottan genom att kunna bidra med vårt varumärke och vår mångåriga erfarenhet, säger han.

Fyra fartyg

De fyra fartygen det handlar om är Wilson Arctic, Wilson Atlantic, Wilson Alboran och Wilson Adriatic. De kommer alla att döpas om, målas om och helt integreras i NOS flotta. Wilson Atlantic är det yngsta av fartygen, byggd 2003 och med en kapacitet på 3.830 dwt. Wilson Adriatic är byggd 2002 och är på 4.505 dwt, Wilson Arctic är från 1999 och på 4.308 dwt. Äldst i kvartetten är Wilson Alboran, byggd 1996 och på 4.250 dwt.