Norskt stimulanspaket får sjöfarten att jubla

Den norska regeringen föreslår att två nya fonder på sammanlagt NOK 100 miljarder inrättas, detta för att motverka lågkonjunkturen och få fart på utlåningen igen. – Bankpaketen på 100 miljarder är ett kraftigt och nödvändigt steg från regeringens sida, det är en viktig åtgärd för att säkra finansieringen av bra projekt i rederierna, säger Sturla Henriksen, vd i Norges Rederiforbund, i en kommentar. Den norska sjöfarten har ett stort behov av kapital, den senaste tiden har bankernas krav på egenkapital vid lånefinansiering vid olika projekt ökat kraftigt. 10.000-12.000 årsarbeten hotas, då över hälften av orderböckerna på de norska varven saknar finansiering.