Norskt bud på Silja

En ny budgivare på Silja Line skall ha dykt upp. Enligt uppgifter i finsk press har norska Norferries lagt ett bud på mer än EUR 520 miljoner, med stöd av ett tyskt investeringskonsortium. Norferries ägs av Kystrederiet Arendal, som i sin tur ägs av Geir Wilhelmsen, Sigurd Steen och Jorn Wold-Pedersen. Inget av företagen driver något fartyg idag. Man är engagerad i det EU-finansierade Northern Maritime Corridor-projektet och avsikten var att man i januari/februari skulle ha startat linjetrafik mellan västnorska hamnar och Tyskland med inchartrade ro-ro-fartyg. Kystrederiet Arendal/Norferries säger också att man för diskussioner med Aker Finnyards om två 28-knops ro-pax-färjor med kapacitet för 1.000 passagerare och 350 bilar, som skall ersätta de inchartrade fartygen. Någon trafikstart har det ännu inte blivit. Norferries har också visat intresse för linjen, som skall förbinda Drammen med kontinenthamnar med ett Fast Jet Cargo-fartyg, som huvudsakligen skall lasta trailrar med fisk. Kostnaden för fartyget är beräknat till närmare NOK 500 miljoner, men någon beställning är inte lagd ännu.