Norskt ägarintresse i svenskt sjösäkerhetsföretag

Norska Anthon B Nilsen AS går in i Scandinavian Safety Training Centre AB, SSTCAB. Genom en riktad nyemission blir man ägare till 1/3-del av bolaget. SSTCAB har också tagit in externt kapital bland annat genom ett konvertibelprogram.Kapitalet skall användas för investeringar i anläggningen på Käringön väst om Orust. – Nu siktar vi först på att färdigställa piren och investera i utrustning för bland annat sjösättning av frittfall-livbåtar, säger Rolf Karlsson på SSTCAB. Medlen är också tänkta att användas för att etablera företaget på den nordiska marknaden för säkerhetsutbildningar.SSTCAB bedriver säkerhetsutbildning för sjöfart och industri och finns på Käringön samt i Haninge. Bolaget omsatte cirka 10 miljoner kronor förra året.Anthon B Nilsen är ett holdingbolag ägt till 50 procent av privata investerare och till 50 procent av en privat stiftelse med humanitär inriktning. Bolaget hade en omsättning 2008 på cirka NOK 1,2 miljarder och är verksamt inom tre områden: handel med returpapper, fastighetsförvaltning samt utveckling och drift av privata skolor med yrkesinriktade utbildning och eftergymnasiala program upp till masternivå.