Norska Wilson lägger upp

Den norska giganten inom småbulk, Bergenbaserade Wilson-gruppen, kommer nu att reducera sin kapacitet. I årsberättelsen för 2008 skriver man att rederiet räknar med att en lägre kontraktstäckning under 2009 och en vansklig spotmarknad kan komma att sätta likviditeten under press. Man kommer att vidta kostnadsbesparingar, bland annat genom att lägga upp fartyg. Samtidigt anser man att situationen ger intressanta möjligheter för vidare konsolidering i marknaden.Koncernen, som vid årsskiftet hade en flotta på 111 fartyg i storlekar mellan 1.500 och10.000 ton dödvikt, redovisar ett resultat före skatt på NOK 170,1 miljoner för 2008, en ökning med nästan NOK 38 miljoner jämfört med året innan. Omsättningen uppgick till NOK 2,16 miljarder.Resultatet rasade dock under fjärde kvartalet för vilket Wilson redovisar en förlust före skatt på NOK 24 miljoner, att jämföras med en vinst på NOK 49 miljoner för motsvarande kvartal 2007.