Norska staten och svenska investerare in i Aker Kvaerner

Aker, norska staten och svenska Wallenbergföretag tar över Aker Kvaerner för att garantera långsiktighet, men Aker behåller kontrollen. Affären blev möjlig sedan Aker fört över sina 40,1 procent av aktierna till ett nytt bolag, Aker Holding. Aker äger 60 procent av Aker Holding, staten 30 procent, Saab 7,5 procent och Investor 2,5 procent. Affären frigör ytterligare NOK 6,4 miljarder för Aker. Kjell-Inge Røkke som kontrollerar Aker har därmed frigjort hela NOK 15,5 miljarder. Mäklare och analytiker kallar affären extraordinär, särskilt som staten tar en så stor del. Orsaken till detta är att regeringen uppenbarligen ser Aker Kvaerner som ett av Norges absolut viktigaste företag. Vänsterregeringen har vid upprepade tillfällen sagt att man är beredd att gå in som ägare.