Norska sjömän kan vägra segla i nigerianska vatten

Norska sjömän har nu rätt att vägra tjänstgöra på norskflaggade fartyg i nigerianska vatten efter en överenskommelse mellan Norges Rederiforbund och de tre sjöfacken. Bakgrunden är kidnappningen av två norska och två ukrainska sjömän från det norskflaggade ankarhanteringsfartyget ”Northern Comrade” utanför Nigeria i förra veckan. Man kom också överens om att delge varandra den aktuella relevanta informationen man får för att reducera riskerna för rederier och sjöfolk.