Norska regeringen säljer in maritimt kluster – i Indien

Norges regering lobbar återigen för landets maritima kluster i utländska sammanhang. I december ifjol upprättade man en ny tjänst på ambassaden i Washington med fokus på att sammanföra norska företag, inom bland annat den maritima industrin, med amerikanska företag.– USA är en av våra viktigaste marknader för sjöfart. Dessutom är USA en central aktör i utvecklingen av internationell sjöfartspolitik, sa den norske närings- och handelsministern Trond Giske i en kommentar när det begav sig.Just nu befinner sig Trond Giske i Indien för att bland annat marknadsföra det norska maritima klustret. Första stoppet var i Mumbai (Bombay).– Mumbai kommer att bli mycket viktig för norskt näringsliv under åren som kommer. Speciellt offshorenäringen och maritima leverantörer kommer att dra nytta av tillväxten i Mumbai, säger Trond Giske och pekar på behovet för förnyelse och expansion av den indiska handelsflottan.Det byggs redan många fartyg vid indiska varv som beställts av norska redare och som har norsktillverkad utrustning ombord. Norska och indiska myndigheter har etablerat ett gemensamt forum som ska stärka samarbetet mellan myndigheterna, varvsindustrin och underleverantörer.