Norska rederier väljer utländsk flagg för nybyggen

Under 2004 beställde norska rederier 90 nybyggen om totalt 2,9 miljoner ton dödvikt till ett värde av NOK 19–20 miljarder under 2004. Enligt Norges Rederiforbunds chefsekonom Herbert Kristoffersen väljer rederierna, på grund av osäkerhet inför framtiden, andra flaggor än den norska för sina nybyggen. Den 1 oktober i fjol utgjordes den norskkontrollerade flottan med utländsk flagg av 1.593 fartyg (41,1 miljoner ton dödvikt), en minskning med 4,9 procent sedan januari 2004. Norska rederiers orderbok bestod av totalt 139 enheter, varav 127 fartyg och tre riggar. Enligt Norges Rederiforbund är orderboken värd cirka USD 6,1 miljarder.I Norges Rederiforbunds siffror över nya order ingår inte färjor för inrikestrafik, ej heller beställningar gjorda av bland annat Frontline, Golar, Gearbulk, Seatankers. Med dessa inräknade uppgick antalet beställningar under 2004 till 133 fartyg med ett ordervärde av USD 5,9 miljarder.