Norska rederier behöver 3.000 sjömän

Drygt 160 offshorefartyg är för närvarande beställda för norsk räkning och nära 3.000 sjömän behövs för att bemanna dessa fartyg under de närmaste två tre åren, enligt Arne Lier, vd för Gulf Offshore i Sandnes, söder om Stavanger. Lier har en viktig position i Norges Rederiforbunds löneförhandlingskommitté. Han säger att rederierna har tre alternativ. För det första att rekrytera alla tillgängliga sjömän i Norge, för det andra att anställa de 300 sjöfartsstuderande som årligen lämnar de maritima utbildningarna i Norge. Det tredje alternativet är att flagga ut fartyg för att därmed utvidga rekryteringsbasen. Gulf Offshore behöver 125 nya sjömän och Østensjø, Solstad och Eidesvik behöver 400 sjömän relativt omgående. Svårigheten att rekrytera till offshoreflottan orsakas av konkurrensen med arbete på oljeriggarna som både ger högre lön och mer ledighet. På riggarna gäller två veckors arbete och fyra veckors ledighet. På offshorefartyg tillämpas 50/50-systemet.