Norska orderboken värd NOK 35 miljarder

De 30 norska nybyggnadsvarven kommer att leverera 80 fartyg värda NOK 15 miljarder i år och den totala orderboken är uppe i rekordnivån NOK 35 miljarder. 75 procent av beställningarna är offshorefartyg. 2007 levererars 70 fartyg för NOK 15 miljarder. För 2008 finns hittills ett 30-tal fartyg värda NOK 11 miljarder i orderboken och kapaciteten för leveranser 2009 börjar också fyllas upp.