Norska flottan växer

Den norska handelsflottan i internationell trafik ökade med fyra miljoner ton dödvikt under det andra kvartalet, till totalt 39,1 miljoner ton. Detta är dock 1,8 miljoner ton mindre än vid årsskiftet. Norska rederier har 282 fartyg på sex miljoner ton dödvikt i beställning. Av dessa är 120 offshorefartyg, 52 kemtankers och 33 gastankers.