Norska flottan ökar med 5,2 procent på 12 månader

Norges utlandsseglande handelsflotta ökade med 5,2 procent under tolv månader räknat fram till sista mars. Handelsflottan ökade med två procent bara under årets första kvartal, men tonnaget som seglar under NIS eller NOR flagg minskade med en procent. Under årets första tre månader ökade flottan under utländsk flagg med sex procent, enligt statistik från Norska redareföreningen (NSA). Antalet fartyg ökade med 21 enheter under första kvartalet till 1.795 stycken, det högsta antalet någonsin. Under de senaste tolv månaderna ökade den norskkontrollerade flottan med 153 fartyg. Norska ägare hade totalt 378 fartyg och plattformar i beställning under första kvartalet. Norska varv står för den största delen av beställningarna med 126 fartyg. I jämförelse var norska varv tvåa i början av 2005 nummer två med endast 23 fartyg. Första april 2007 var Sydkorea tvåa med 63 fartyg, Kina har ökat sin marknadsandel och kommer att leverera 62 fartyg, Japan är fyra med 23 fartyg. Spanien har 19, och Indien 14 fartyg med norska beställare. Fjorton andra länder ska leverera ytterligare totalt 71 fartyg. 30 av de mobila offshore enheterna i beställning byggs i Asien, två ska levereras från Norge.