Norska arbetsgivare vill ha dialog om arbetstvister på Nordsjön

Norska arbetsgivare, representerade av Oljeindustriens Landsforening (OLF) och Norges Rederiforbund (NR), vill se en förändring när det gäller arbetstvister på Nordsjön. Oljeindustrin har drabbats av strejk 13 gånger sedan 1990 och enligt (OLF) och NR förvärras situationen av att två fackliga organisationer inom olje- och gasindustrin konkurrerar om medlemmarna.Arbetsgivarorganisationerna har nu skrivit brev till den norska regeringen för att få igång en dialog och för att ändra reglerna kring arbetskonflikter. Enligt arbetsgivarna kan facken orsaka enorm ekonomisk skada utan några ekonomiska konsekvenser för dem själva. Under den långa strejken förra året tog facket enbart ut några medlemmar i nyckelpositioner på en plattform i strejk. Säkerhetsreglerna gör sedan att det tar lång tid att stänga ned en plattform som inte producerar något och övriga anställda fortsätter att få lön och avlösning i vanlig ordning. Strejken innebar ett produktionsbortfall på 400.000 fat om dagen. Framför allt vill arbetsgivarna se ändringar inom fastställandet av säkerhetsbemanningen, som idag förhandlas fram av parterna, förändringar av regler för utbetalning av lön till strejkande, samt en modernisering av lagstiftningen vid arbetstvister.