Norsk utredning av Langelands förlisning

Den norska coastern Langeland som förliste i fredags i hårt väder i Kosterfjorden har hittats på cirka 100 meters djup. Ingen av de sex sjömännen har hittats vid liv. Detta innebär att olyckan är en av de värsta i svenska vatten i modern tid.Olyckan kommer att utredas av den norska haverikommissionen med bistånd av den svenska.Langeland var på 2.490 ton dödvikt och byggd 1971. Fartyget tillhör Myklebusthaug Shipping och besättningen bestod av fyra ryska och två ukrainska sjömän. Den sista resan gick med en stenlast från Karlshamn med destination Moss.