Norsk uppgörelse om upphuggning

Regeringen och Norges Rederiforbund, NR, har enats om flera åtgärder för att förbättra säkerheten vid upphuggning av fartyg.– Detta är ett kraftigt steg framåt i arbetet med att göra industrin miljövänlig och trygg, säger miljö- och utvecklingsminister Erik Solheim. Åtgärderna är: företa en kartläggning av försvarliga upphuggningsplatser (vilket ska göras i samarbete med klassningssällskap och liknande), inarbeta klausuler som förpliktar att välja varv som har en acceptabel standard med hänsyn till hälsa, miljö och säkerhet samt samarbeta om projekt som kan bidra till att höja standarden inom upphuggningsindustrin.IMO (International Maritime Organization) har nyligen också enats om innehållet i en ny konvention om fartygsupphuggning, den ska antas under en konferens 2009 när Marine Environment Protection Committee (MEPC) håller sitt 58:e officiella möte.