Norsk strejk utvidgas

Om ingen överenskommelse har ingåtts innan lördag kväll kommer den pågående konflikten mellan Rederiernes Landforening och Norsk Sjøoffisersforbund att utvidgas. 34 inrikes färjelinjer och ett antal bogserbåtar påverkas redan. Från lördag klockan 24.00 tas ytterligare 17 färjor i inrikes trafik, däribland tre Hurtigrutefartyg, samt fem bogserbåtar, ut i strejk.