Norsk storredare till attack mot utredare

”En otrolig akademisk arrogans.” Wilhelm Wilhelmsen, styrelseordförande i det ledande norska rederiet Wilh. Wilhelmsen, är starkt kritisk mot professor Guttorm Schjelderup, som leder den norska tonnageskatteutredningen. Wilhelmsen menar att utredningen presenterar felaktig information. Han pekar bland annat på uppgiften om att rederiernas räntabilitet på eget kapital de senaste 15 åren varit 2,5 procent per år. Enligt Wilhelmsen är den korrekta siffran 7 procent per år.– Om vår räntabilitet på eget kapital hade varit så låg som 2,5 procent per år hade vi varit bankrutt för länge sedan. Det är ohederligt av utredarna att använda sådana uppgifter med syfte att visa att norsk sjöfart inte har någon framtid, säger Wilhelmsen.Professor Schjelderup använder de 2,5 procenten som bevis på låg ekonomisk avkastning och menar att resurserna bör satsas i andra verksamheter som ger högre avkastning på kapital.