Norsk rostholk kvarhållen i USA

Den 13 mars kvarhölls den norskflaggade styckegodsaren Tristein, byggd 1993, av den amerikanska kustbevakningen (USCG) i Houston, Texas. Tristein kontrolleras av Pedersens Rederi i Tønsberg, Norge. Management och drift sköts av Nordic Maritime Services och registrerad ägare är Inter Carib A/S. USCG fann en lång rad av brister på fartyget, bland annat genomrostade och spruckna skott och däcksplåtar, sönderrostade vattentäta kopplingar och dörrar. Utrymmet för brandpumpen var översvämmat, livbåtarna kunde inte användas och det fanns inga livvästar ombord. ”Fartygets företag har inte försett fartyget med nödvändigt material och utrustning för att åtgärda ett antal fel på över två år”, skriver USCG.Ytterligare ett fartyg med skandinavisk anknytning kvarhölls av USCG i mars. Den av Eukor Car Carriers chartrade Dyvi Baltic, byggd 1989 och kontrollerad av den norska koncernen Dyvi, kvarhölls efter att USCG funnit ”Kraftigt oljeläckage från fartygets dieselgenerator och huvudmaskin” och ”Brandpumpen var inte i skick att användas ...”.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.