Norsk rederiskattetvist i Högsta Domstolen denna vecka

Norges Høyesterett tar i dag tag i målet mellan ett antal norska rederier och den norska staten om övergångsreglerna för den nya norska tonnageskatten. Enligt reglerna skall rederierna erlägga den uppskjutna skatt man har med sig från det gamla systemet. Två tredjedelar skall betalas som skatt och en tredjedel kan användas till miljöförbättrande investeringar. Totalt rör det sig om NOK 19,7 miljarder.Detta anser rederierna och Norges Rederiforbund strider mot grundlagen som förbjuder lagstiftning med retroaktiv verkan. Farstad Shipping och BW Gas stämde staten inför Oslo Tingrett medan Bergshav Management drev saken i Aust-Agder Tingrett. Domsluten gick åt olika håll med rederierna som vinnare i Oslo och staten i Aust-Agder. Parterna har överklagat direkt till Høyesterett, vilket är möjligt när det rör mål av stor principiell betydelse och när det är viktigt med en snabb behandling. Domstolsförhandlingarna hålls i plenum och beräknas ta veckan i anspråk. Normalt skall en dom sedan komma inom fyra veckor, men om frågan ses som särskilt komplex och resurskrävande kan det ta längre tid.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]