Norsk lastfartyg på grund nära Muuga

På kvällen den tionde maj gick NIS-flaggade Framnes med ukrainsk besättning på grund öster om Aksi ö nära Muuga hamn. Efterföljande morgon togs alkoholprov på befälhavaren som hade en promille alkohol i blodet. Det upptäcktes även oljeutsläpp från fartyget men fartyg från den estniska gränsbevakningen kunde plocka upp oljeresterna. Framnes seglade i ett område som kräver lots men av oklara omständigheter tog fartyget ingen hjälp av lots.Framnes, byggt 1979 och på 2.380 brutto, var på väg från St. Petersburg till Muuga för att lasta gödsel för transport till Island. Klassningssällskapet DNV och dykare har påträffat ett hål i en ballasttank och skador på skrovet. Framnes har 264 kubikmeter bränsle och 4,4 kubikmeter smörjolja ombord. Fartygets operatör är Fjord Shipping A/S-Maaloy, Norge.