Norsk kommitté föreslår att särskilda skatteregler för sjöfarten slopas

Norges nya vänsterregering rekommenderas att slopa alla särskilda skatteregler för sjöfarten. Förslaget kommer från en kommitté som den förra regeringen tillsatte för att se över skattereglerna för rederierna. Kommittén är dock oenig och en minoritet menar att norsk sjöfart bör ha lika förutsättningar som andra rederinäringar inom EU/EES. Marianne Lie, vd i Norges Rederiforbund säger i en kommentar att hon hade hoppats på förslag som konstruktivt hade bidragit till en sjöfartspolitik för framtiden. Hon säger också att hon inte är förvånad över att det i Norge läggs ett förslag som går stick i stäv med övriga Europa. Rederiforbundet förväntar sig att regeringen, som tidigare uttalat sitt stöd för norsk sjöfart, nu tillbakavisar kommitténs rekommendationer. Ordföranden i Maritimt Forum, Jon Lund, beklagar näringsneutraliteten i rekommendationerna, som han trodde var ett sedan länge förlegat synsätt. Enligt Lund är 90.000 människor anställda i det norska sjöfartsklustrets kärna och ett skattesystem som är internationellt konkurrenskraftigt är en nödvändighet om klustret skall finnas kvar. Skeppsredare Morits Skaugen, som nu bygger upp verksamhet i Singapore, säger att rekommendationerna inte precis är hjälpsamma om man vill bevara en Norgebaserad sjöfart.