Norsk gastanker attackerad i Adenviken

Camillo Eitzen & Co:s gastanker Sigloo Gas utsattes för ett kapningsförsök i Adenviken då pirater öppnade eld mot fartyget, men attacken kunde avvärjas. En grekisk fregatt, som ingår i EU:s antipiratoperation i området, tog sig till platsen kort efter angreppet. Grekerna lokaliserade en mindre snabbgående båt med fem man ombord som greps. Männen fördes över till fregatten, men eftersom man inte fann några konkreta bevis för pirataktivitet släpptes männen senare.Sigloo Tor, byggd 1989, har kapacitet för 11.748 kbm.