Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Utbildning

NorShipping 2011

Officiell certifiering av Shipgaz Training höjd-punkten för Sjöfartstidningen på årets NorShipping.

Norge Höjdpunkten på årets Norshipping, åtminstone för Sjöfartstidningen, var DNV:s officiella certifiering av Shipgaz Training. Det första webbaserade utbildningssystem som lyckats skaffa sig denna kvalitetsstämpel.

Cetifikatet överlämnades av DNV:s Jan-Olof Grönhult vid en kort ceremoni.

– Det här är en kvalitetsstämpel för oss och ett bevis på ett års hårt slit, säger Lars Adrians när han tagit emot certifikatet.

– Det ska vara hårt slit, annars är det ingenting värt, säger Jan-Olof Grönhult.

Årets lockbete för att dra folk till sin monter var en Ipad som kunde vinnas i ett  visitkortslotteri.

Ett pris som inte delades ut var Skipsrevyns Ship of the Year eftersom man inte ansåg att något norskt nybygge uppfyller de stränga kraven på priset som delats ut sedan 1997.

Noteras kan att alla de stora motortillverkarna hade mer eller mindre kompletta motorer på plats i sina montrar. För ett par år sedan när väntetiden på en motor till ett nybygge var lång var det inte lika vanligt med motorer på mässorna.

Ballastvatten-konventionen 

DNV passade på att ha ett dropin-seminarium om Ballastvatten-konventionen och hur redare ska förhålla sig till den. Efter en stunds oroligt tasslande bland arrangörerna om att ingen kanske var intresserad av ämnet och salen skulle förbli tom, återstod snart bara ett fåtal ståplatser längs väggarna.

– Vi på DNV förbereder oss på att konventionen kommer vara fädigratificerad i slutet av 2011, säger klassningssällskapets expert på området Jad Mouwad.

28 av de 30 nationer som krävs har ratificerat konventionen men de representerar bara omkring 25 procent av de 35 procent av världshandelsflottan som krävs för att konventionen ska träda i kraft.

– Det krävs att Panama eller Grekland plus något annat land skriver under men det kan gå fort. Det är inte omöjligt att något av de stora länderna vill göra det inför sommarens möte i MEPC. Iran ringde oss i våras och frågade om vi kände till den här konventionen och två veckor senare hade de skrivit under den, Malaysia skrev under utan att någon visste om det. Det kan gå fort.

Enligt Jad Mouwad måste varje redare först och främst bestämma om hans fartyg behöver bry sig i ballastvatten-konventionen och det måste de om det för en flagg från en stat som skrivit under konventionen eller om man tänker låta fartyget vara i dessa länders vatten.

Certifikat ett måste

– Blir konventionen ratificerad 2011 träder den i kraft 2012. Då måste ni ha ett certifikat antingen om att ni byter ballastvatten eller att ni har typgodkänd rening. Skaffa er detta certifikat med en gång, ni kommer att behöva det, säger Jad Mouwad.

– Håller tidsplanen ska alla fartyg på den första mellanliggande- eller förnyelseklassningen efter 5-årsdagen av ratificeringen installera ballastvattenrening, det vill säga under 2016.

Med tanke på det enorma antal fartyg som berörs kommer det att bli omöjligt att klara av alla dessa installationer åren närmast efter 2016.

– Installera rening om ni dockar nu, det är komplicerat och kostar pengar men då undviker ni toppen 2016. Bygger ni nytt, installera! Retrofit är inte enkelt och jag har sett kostnader på mellan 350 000 och 2,5 miljoner dollar.