Norrmän beställer ro-ro-kvartett i Indien

Nor Lines och Sea-Cargo skall beställa fyra ro-ro-fartyg på 5.000 ton dödvikt av Bharati-varvet i Indien. Det första skall levereras i oktober 2006, övriga kommer sedan med fyra månaders mellanrum. I kontraktet finns en option på ytterligare åtta fartyg. De två första fartygen går till Sea Cargo och de två sista till Nor Lines. Om optionen deklareras tar varje rederi fyra fartyg var.