Fotograf: Härnösands Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Norrlandshamnar ska rustas upp

Statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation satsar 25 miljoner kronor på att rusta upp fyra hamnar längs Norrlandskusten. Syftet är att få en förbättrad infrastruktur och en bättre samordning av transporterna i norra Sverige. 

Investeringen innebär att riskkapitalbolaget Inlandsinnovation går in och blir delägare i bolaget Södra Norrlands Hamn och Logistik AB (SNHL), som i sin tur äger de fyra dotterbolagen Härnösands Hamn, Norrsundets hamn, Skutskär och Torsboda Combi Terminal – som alltså är de hamn- och logistikverksamheter som nu ska moderniseras. 

”Spännande investering”

– Investeringen i SNHL är inte bara en spännande investering för oss som investerare, utan också intressant utifrån vårt uppdrag att medverka till utveckling i norra Sverige. Vi hör ofta när vi är ute och träffar företagare om infrastrukturella hinder, så investeringar av denna typ är helt rätt för oss, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation, i en kommentar.

Samtliga fyra hamn- och logistikverksamheter som ska rustas upp ligger i anslutning till järnvägen och E4:an, vilket enligt Innovationskraft ligger i linje med framtidens krav på miljöanpassade transportsystem.

– Utvecklingspotentialen i SNHL är mycket stor och vår förhoppning är att satsningen kommer bidra till att skapa många nya företag och arbetstillfällen i vår region, säger Andrej Kledzik, investeringsansvarig på Inlandsinnovation.

Växande volymer

Södra Norrlands Hamn och Logistik framhåller å sin sida att hamnarnas placering gör det möjligt att anpassa verksamheterna efter de lokala förutsättningarna. Dessutom poängterar man alla större företag i regionen har växande volymer, vilket in sin tur ställer krav på logistiken.

Målet med investeringen är nu att med hjälp av ny teknik och lokal kunskap modernisera anläggningarna och skapa naturliga kopplingar mellan sjöfart, järnväg, flyg och landsväg.

– Det känns tryggt att ha en stark ägare i ryggen när vi effektiviserar våra anläggningar. I första etappen är det Härnösands hamn som redan i år skall anpassas efter Mittnorrlands behov av snabb och effektiv containerlogistik. Nu finns stora möjligheter för våra exporterande och importerande företag att nå omvärlden med sina produkter, det känns mycket bra, kommenterar Stig Wåhlstedt, vd för SNHL.

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Det här känns väldigt bra. Det finns ingen anledning att dra ner på antalet lastageplatser längs kusten. Kan man bara ordna bra service i dessa fyra hamnar, för en marknadsmässig kostnad så är det bra.

  • Anonymous

    Bra men för lite pengar

Artikeln är stängd för fler kommentarer