Norient Product mot större segment

Norient Product Pool kommer från och med 2008 också att arbeta inom LR1-(Long Range) segmentet med fartyg på mellan 60.000 dwt och 75.000 dwt. Fem produktfartyg är beställda för leverans 2008 och 2009. Poolen som ägs av D/S ”Norden” och Interorient Navigation Company Ltd hanterar redan 44 enheter inom handysize och MR-(Medium Range) segmentet, 29 fartyg är isklassade. Marknaden förväntar sig ökade transporter med raffinerade produkter de kommande åren, en utveckling Norient Product Pool nu förbereder sig inför, förklarar Søren Huscher, vd för Norient Product Pool i ett uttalande. Poolägarna har för närvarande 42 fartyg i beställning.