Norges Rederiforbund misströstar

Tiden rinner iväg för de rederier som vill vara verksamma i Norge enligt Norges Rederiforbunds vd Marianne Lie. Enligt Dagens Næringliv är nu en tredjedel av de fartyg och riggar som kontrolleras av föreningens medlemmar ägda av företag etablerade utomlands, huvudsakligen i länder som Storbritannien, Danmark och Holland. Många av de 120 medlemsrederierna har inlett en överföring av fler fartyg till utländska bolag. I en medlemsundersökning gjord av Norges Rederiforbund säger bara 23 procent att man stannar i Norge. Resten är kritiska till rörelse- och skattevillkor.