Norge utser 60 nödhamnar

Som ett led i en övergripande beredskapsplan för bekämpning av oljespill har 60 nödhamnar utsetts i Norge. Listan är dock inte slutligt fastställd ännu enligt fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- och kystminister Svein Ludvigsen säger också att beredskapsplanen ännu inte är tillfredsställande och att Norge inte har resurser för att ta hand om ett stort utsläpp.