Norge skickar fregatt till piratvatten

Norges regering har beslutat att delta i EU:s antipirat-operation utanför Somalia med en fregatt i upp till sex månader. Målsättningen är att fregatten KNM Fridtjof Nansen ska vara på plats i augusti. Regeringen skriver i ett pressmeddelande: ”som en stor sjöfartsnation är det naturligt att Norge deltar i arbetet med att beskydda den internationella sjöfarten. Omkring 1.000 norskkontrollerade fartyg passerar farvattnen utanför Somalias kust varje år”.Flera norska fartyg har attackerats av pirater men inget har ännu blivit kapat.