Norge satsar ännu mer på sjöfarten

Den norska regeringen har nu sjösatt kampanjen ”Norge som maritimt värdland” för att attrahera fler företag inom shippingindustrin.– Syftet är att försöka få hem utflyttad norsk verksamhet samt att locka utländska aktörer till att välja Norge som lokalisering för maritim verksamhet, säger närings- och handelsminister Trond Giske. Han kommer nu att bjuda in näringen till ett samarbete om utvecklingen av Norge som shippingnation.– Vi är redan igång med en kartläggning av regelverk och administrativa procedurer som kan vara till hinder för valet av norsk flagg. Vi kommer att be om synpunkter från berörda parter som shippingregistren, norska Sjøfartsdirektoratet, rederinäringen och facken.Men redan idag görs mycket för att stärka det maritima klustret i Norge. I juni presenterade statssekreteraren Rikke Lind en rapport om den norska regeringens maritima strategi. Den visar att Norge stärkts som sjöfartsnation på flertalet punkter och regeringen har de senaste två åren beviljat NOK 200 miljoner extra till den maritima strategin ”Stø kurs” (Stabil kurs).Rapporten visar bland annat att flera rederier har gått med i det nya rederiskattesystemet, antalet registrerade fartyg i NOS har ökat med sju procent medan NIS ligger på samma nivå som 2007, antalet norska sjömän har ökat med 15 procent mellan 2006 och 2008 och i IMO har Norge varit en central aktör när det gäller bland annat miljövänligare regler för upphuggning.