Norge och Ryssland sluter avtal om Barents hav

Norge och Ryssland har efter en segdragen konflikt kommit överens om gränsdragningarna i Barents hav och Norra ishavet. I avtalet framgår också att länderna ska samarbeta om förvaltningen av olje- och gastillgångar som ”sträcker sig över avgränsningslinjen”, dessutom innehåller avtalet bestämmelser för fiskeindustrin.Avtalet som undertecknades av utrikesministrarna Erik Solheim respektive Sergej Lavrov, ska läggas fram för de båda parlamenten Stortinget och Duman för slutgiltigt godkännande.