Norge och Japan skall samarbeta om kvalitetssjöfart

Norge och Japan skall arbeta tillsammans för att stödja och utveckla kvalitetssjöfart. Den norske sjöfartsministern Børge Brende har mött sin japanska motsvarighet tillsammans med företrädare för rederiföreningarna i Norge och Japan samt klassningssällskapen Det Norske Veritas, DNV och Nippon Kaiji Kyokai (Class NK). Vid mötet uttalade parterna stark kritik mot regionala regelsystem som undergräver IMO:s roll. De betonade också behovet av att upphuggningen av gamla fartyg måste regleras genom IMO.