Norge halverar tonnageskatten

Rederibeskattningen i Norge reduceras i år med NOK 110 miljoner och tonnageskatten kommer att halveras. Det säger statssekreterare Tone Skogen i Nærings- och Handelsdepartementet till Bergens Tidene. Detta är en av de åtgärder som kommer att vidtas för att stoppa utflaggningen, särskilt från det norska internationella registret, NIS. Tonnageskatten har över åren höjts med 400 procent och har därmed blivit en viktig faktor när rederier väljer flagg för sina fartyg. Enligt Skogen kommer också nettolönesystemet att ses över i vissa delar för att öka konkurrenskraften. Regeringen har tillsatt en expertkommitté som skall lägga fram sina slutsatser den 1 december.– Eftersom fartyg under norsk flagg lyder under norsk jurisdiktion och därför en del av Norge, uppfattas det både av politiker och allmänhet som positivt att norska rederier registrerar sina fartyg i Norge, säger Johan G. Hvide, ordförande i Norges Rederiforbund, i en kommentar till Skogens uttalande.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]