Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag

Nordiskt befäl eftertraktat

Expansion av flottan föranleder Princess Cruises att rekrytera sjöbefäl från Finland.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]jöbefäl från Finland.

Under 2013 och 2014 tar Princess Cruises leverans av två nya kryssningsfartyg, som blir de största i flottan med ett brutto om 141 000. Princess Cruises, som är ett av de tio kryssningsvarumärkena (”brand”) inom världens största kryssningsgrupp Carnival Corporation & plc, verkar inom det prestigefyllda premium-segmentet på volymmarknaden.

Princess Cruises opererar för närvarande 16 fartyg av olika storlek. Av tradition är befälet ombord övervägande brittiskt och italienskt, men på senare tid har man även varit aktiv med rekrytering i Östeuropa.

Förändrad situation

Maureen Murray, rekryteringschef vid Princess Cruises kontor i Southampton, berättar att Princess Cruises efter en period av kraftig tillväxt tog över sitt senaste fartyg Ruby Princess 2008. Därefter har det inte existerat något större behov av att rekrytera sjöbefäl på däcks- och maskinsidan. Nu har situationen förändras i och med att flottan kommer att utökas med Royal Princess och ett systerfartyg.

– Vi har börjat planera inför detta och behöver nyrekrytera. Vi skolar upp egna befäl inom våra kadettprogram i Storbritannien och Italien. Vi har också under senare år anställt befäl via rekryteringskontor i Bulgarien och Kroatien, säger Murray.

Språkkunniga finländare

Samtidigt som antalet fartyg ökar inom Princess Cruises uppstår ett behov av att öppna nya kanaler för att rekrytera kvalitetsbefäl även på annat håll. Ett led i denna process var att besöka en sjöfartsmässa som arrangerades på sjöbefälsskolan Aboa Mare i Åbo den 14 och 15 oktober 2011.

– Min chef besökte denna skola tidigare för ett antal år sedan och rekryterade då några finländska sjöbefäl. En av dessa personer finns fortfarande kvar hos oss och han har nu avancerat på karriärstegen till Staff Captain, vilket vi är väldigt glada över, förklarar Murray.

Hon säger att konkurrensen om kvalitetsbefäl blir allt hårdare.

– Alla vänder sig numera till Östeuropa och vi vill därför utvidga vår rekryteringsbas. I Finland talar man bra engelska och det är därför vi är här. Det är också möjligt att vi kommer att söka oss till de andra nordiska länderna.

I detta skede är det erfaret befäl i högre befattningar som intresserar rederiet i första hand.

– Vi har börjat med att utnyttja de kontakter vi har redan från tidigare i Åbo och Raumo. För närvarande vill vi inte heller gå direkt in i sjöbefälsskolorna och rekrytera befäl därifrån på entry-nivå utan vi letar efter mer erfaret befäl.

Långsiktighet

Expansionen av flottan innebär att befäl kommer att avancera ombord och även flytta mellan systerföretagen P&O Australia och Princess Cruises. Då kan det uppstår vissa tomrum även på högre nivåer.

Maureen Murray vill inte uttala sig om några konkreta siffror gällande behovet av nyanställningar.

– Vår målsättning att inte att rekrytera ett visst antal personer från Finland. Vi har en målsättning för detta år och vi är nästan där efter sommarens rekrytering. Det slutliga antalet beror också på hur framgångsrika vi är på att rekrytera internt.

Maureen Murray påpekar att Princess Cruises vill etablera långsiktigt samarbete inom rekrytering.

– Om vi hittar en partner som kan förse oss med kvalitetsbefäl återkommer vi i framtiden. Detta är ingen engångsföreteelse, betoner hon.

På detta sätt har samarbetet i Östeuropa utvecklats.

– Efter att vi etablerade samarbete med sjöbefälsskolor och kontakter i Bulgarien och Kroatien har det pågått i många år. De har försett både oss och våra systerrederier med ett stort antal bra befäl.

Brist på maskinsidan

Murray berättar att det generellt blir allt svårare att få ungdomar i Storbritannien att intressera sig för en karriär till sjöss. I Storbritannien satsar därför Princess Cruises på kadettprogrammet för att trygga återväxten.

– Vårt budskap är att det är ett fantastiskt program med betalt utbildning som leder till ett garanterat jobb.

– När man inleder karriären som sjöbefäl på våra fartyg får man möjlighet att bekanta sig med många olika fartygstyper inom olika geografiska områden. Däremot stannar vanligtvis seniorbefäl som befälhavare, staff captain och maskinchef på samma fartyg i ett par år för att ge kontinuitet.

Hon understryker gärna att man har en säker karriärsutveckling inom ett expanderande kryssningsrederi.

Inom Princess Cruises arbetar befälet fyra månader ombord och har därefter två månaders ledighet. Lönenivån när man börjar sin anställning beror på tidigare erfarenhet. Tjänstgöring på passagerarfartyg räknas givetvis som en merit.

För närvarande har Princess Cruises speceillt stort behov av maskinbefäl, säger Murray.

– Redan för flera år sedan förutspådde min chef att denna situation skulle uppstå över hela världen och nu är vi där.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]