Nordiska skeppsregister högt i kvalitetstabell

De nordiska skeppsregistren ligger bra till i årets ”Shipping Industry Flag State Performance Table” som produceras av de stora internationella sjöfartsorganisationerna Bimco, ISF/ICS, Intertanko samt Intercargo. Totalt listas 106 nationer i en tabell med 19 kriterier i kategorier, som resultat i hamnstatskontroller, ratificering av internationella konventioner, godkännande av klassningssällskap som inte är anslutna till klassningssällskapens internationella organisation IACS, medelåldern i flottan, rapportering i enlighet med krav från IMO och ILO samt deltagande i IMO-möten.Endast fyra nationer klarar sig helt utan anmärkningar: Danmark, Tyskland, Hongkong och Storbritannien. Finland har visserligen två anmärkningar, men det gäller att den finska handelsflottan inte finns med på Tokyo MOU:s vita lista samt i US Coast Guards Qualship 21-program, vilket kan förklaras med att det inte finns några finskflaggade fartyg som seglar i dessa vatten. Sverige får en anmärkning för att medelåldern i den svenskflaggade handelsflottan tillhör de 25 procent högsta av de 106 flaggstater som listats i tabellen. Norge får en anmärkning för att man inte fullgjort rapporteringsskyldigheten gentemot ILO.Världens största register, Panama, har fått anmärkningar inom sex kategorier, bland annat för att registret finns på både Paris MOU:s svarta lista och US Coast Guards target list (safety).Bland de värsta med tolv eller fler anmärkningar återfinns bland andra Albanien, Georgien, Honduras, Sao Tome och St Kitts & Nevis.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]is. [/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]