Nordica lämnade Östersjön

På fredag eftermiddag gav Greenpeace upp och lät Nordica fortsätta ut ur Östersjön. Isbrytaren skall med sin 21 man starka finländska besättning segla vidare till Portland på den amerikanska västkusten för att förberedas för sitt uppdrag. Färden går via Panamakanalen. Greenpeace utesluter inte att fartyget och de övriga över 30 fartygen som deltar i Shells arktiska projekt möts av flera demonstrationer.Greenpeace inledde sina protester i mitten av mars då vardera isbrytaren fortfarande låg i Helsingfors. Fennica åkte iväg mot Kanada ostört men då Nordica skulle åka på Valborgsmässoafton kedjade sig aktivisterna fast vid fartyget.De återkom sedan sammanlagt tre gånger under färden och hindrade på olika sätt fartyget att fortsätta sin resa. Erkki Kotiranta på Arctia Shipping säger att rederiet fick god hjälp av den svenska och den danska kustbevakningen. Aktivisterna gjorde enligt Kotiranta ett par misslyckade försök att borda fartyget. Nordica och dess systerfartyg Fennica som ägs av det finska statsbolaget Arctia Shipping har för tre somrar framöver chartrats till oljebolaget Shell. Greenpeace anser att man inte alls borde börja exploatera de arktiska oljefälten på grund av den känsliga naturen.– Svenska Sjöfartsverket har av miljöskäl beslutat att inte skicka sina isbrytare dit, säger informatören Juha Aromaa på Greenpeace.