Nordica bordad på nytt – nu till havs

De finländska multipurposeisbrytarna Fennica och Nordica, som befraktats av Shell för tre sommarsäsonger, har verkligen blivit en nagel i ögat på Greenpeace. Efter att aktivisterna försökte hindra Nordica från att lämna Helsingfors den 1 maj har man i morse bordat fartyget och stoppat det utanför Karlskrona. "Målet är att fördröja Nordica så länge som möjligt