Nordic Tankers säljer alla kemtankfartyg

Nordic Tankers A/S har beslutat att sälja hela flottan av kemikalietankfartyg till kapitalfonden Triton, som redan är ägare till Herning Shipping A/S. Transaktionen har slutförts efter diskussioner med Nordic Tankers banker Nordea och Danmarks Skibskredit mot bakgrund av bolagets höga skuldsättning och utsikterna på marknaden med fortsatt låga priser. Affären på USD 30 miljoner omfattar nio ägda kemktankfartyg och sex chartrade fartyg samt alla kontrakt som tilldelats Nordic Tankers som har kontor i Clipper House i Köpenhamn. Det börsnoterade bolaget Nordic Tankers kommer att fortsätta under namnet Nordic Shipholding A/S och fortsätter att vara ägare av sex produkttankfartyg i storleken 37.000 till 73.000 dwt. Fartygen seglar i pooler med Maersk Tankers och Hafnia. Affären innehåller också en klausul om att Nordic Tankers inte får äga och driva egna kemtankfartyg under en treårsperiod.