Nordic Jetline hade den längsta säsongen

Den 7 februari avslutade Nordic Jetline sin säsong på linjen Tallinn–Helsingfors och återupptar trafiken den 23 mars. Tallink och Silja Line upphörde med snabbfärjetrafiken i januari och påbörjar trafiken igen i april. Linda Line avslutade sin säsong redan i slutet av november. På resemässan Matka 2005 presenterade Nordic Jetline och Viking Line ett gemensamt kryssningspaket där man åker någondera vägen med Viking Line och den andra med Nordic Jetline.