Nordic Ferry Services förändrar Bornholmsflottan

Nordic Ferry Services kommer att göra sig av med sin äldsta färja, Povl Anker, när man går in i en ny koncession för Bornholmstrafiken. Det framgår av den plan som lämnades över till Trafikstyrelsen förra veckan. När den nya perioden inleds kommer färjan att vara 32 år. Bornholmstraffiken sätter in två HSC-färjor på linjen mellan Ystad och Rønne och de befintlliga ro-paxfärjorna Dueodde och Hammerodde kommer att byggas om. Båda ro-paxarna förlängs och en får större inredning. Skroven kommer också att uppgraderas för högre servicefart.Nordic Ferry Services visade sig vara den enda budgivaren på trafiken under perioden 2011 till 2017. Mols-Linjen drog sig ur strax innan deadline och Gotlandsbolaget drog sig ur i ett tidigare skede.