Nordic and Eitzen byter tankfartyg

Nordic Tankers och Eitzen Chemical ASA har genomfört ett ägarbyte av tre kemikalietankfartyg. Bolagen har tidigare ägt hälften var men Eitzen Chemical ASA har nu tagit över det fulla ägarskapet av Sichem Pearl medan Nordic Tankers A/S har tagit över ägarskapet av systerfartygen Sichem Copenhagen och Sichem Oslo. Förändringen påverkar inte den kommersiella ledningen som stannar hos Eitzen Chemical ASA och Eitzens City Class pool. Nordic Tankers har även beslutat att investera ännu mer i det här segmentet för att bli en större partner i City Class pool. Ett steg i den riktningen är att förbereda försäljningen av företagets 80 procent i de två multipurposefartygen CEC Delta och CEC Daisy. Fartygen kommer att säljas till Clipper Elite Cariers som redan innehar managmenet och de resterande 20 procenten.