”Norden” säljer två produkttankers

D/S ”Norden” har återigen dragit nytta av den goda marknaden för produkttankers och sålt två japanskbyggda tankfartyg till en vinst på USD 50 miljoner. Det är de två fartygen Nord Sound och Nord Stream som levererades 2003 och 2004. Båda fartygen har gått på timecharter för D/D ”Norden” som deklarerat en option och köpt dem för att sedan åter sälja fartygen. Köpare till båda fartygen är tyska German König & Cie. Under 2007 har D/S ”Norden” gjort flera affärer genom att sälja tonnage på den goda marknaden. Totalt med de senaste försäljningarna kommer D/S ”Norden” att göra en vinst för helåret på USD 565 till 595 miljoner, av vilka USD 165 miljoner kommer från fartygsförsäljningar.